12-03-2020

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС

КОПИЕ: ДО РК НА БЛС

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Присъединявам се към мнението, изказано от д-р Христо Димитров, Председател на РЛК – Велико Търново, за необходимостта от осигуряване на достатъчно лични предпазни средства за медицинския и обслужващия персонал от всички лечебни заведения, в които се осъществява пряк контакт с пациенти с клиника на остри вирусни инфекции, които на този етап са съмнителни и за COVID-19 инфекция.

   Успоредно с това е необходимо да се осигури финансиране на всички дейности (организационни, ремонтни, транспортни и др.) по изолацията и лечението на такива пациенти, съответстващо на направените разходи от съответното лечебно заведение.

   Категорично е необходимо да се осигури възможност за финансиране и обезщетение на всички лечебни заведения от извънболнична и болнична помощ поради намаляване на приходите от дейността им, вследствие на предприетите мерки за предотвратяване разпростряването на инфекцията, нарушението на характерният за тях ритъм на работа, забраната за извършване на дейности (женска и детска консултация, имунизации, профилактични прегледи, нарушаване на планов прием, преструктуриране и промяна в дейността на персонала и др.).

    Подобен род искания за финансова подкрепа и обезщетение стават все по-чести и характерни за почти всички сектори и множество организации в другите страни от ЕС и  България.

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК-Хасково