Възражение срещу парграф 9 от анекс към НРД 2020-2022

13-07-2020

До УС на БЛС

До РК на  БЛС

  Възражение

 срещу парграф 9 от анекс към НРД 2020-2022 

   Заявяваме нашата позиция, присъединявайки се към тази на УС на БЛС, че изискванията към ЛЗ за извънболнична помощ в параграф 9 на анекса към НРД да подават няколко десетки пъти дневно по интернет отчети за извършената от тях дейност не представлява част от електронното здравеопазване, а  ще бъде  допълнителна административна тежест,  възпрепятстваща оказването на медицинска помощ на пациентите. Целта на електронното здравеопазване е да бъде  намалена именно тя, за да се увеличи възможността за отделяне на  време и усилия за  качествено и в достатъчен обем извършване на медицински дейности.

         Така предложения от НЗОК параграф 9  ще се използва от НЗОК единствено за увеличаване на формалния контрол върху дейностите извършвани от лекарите и с това ще доведе до влошаване на качеството и количеството медицинска помощ.  Времето, което лекарите отделят на своите пациенти ще се намали и техните усилия ще се насочат върху проверката и подаването на отчети при всеки преглед,  като това ще доведе до неминуемо влошаване, както на качеството на дейностите, така и на отношенията лекар-пациент.

    Предложението това да стане в условията на извънредното положение,  предизвикано от коронавирусната инфекция, при наличието на достатъчно допълнителен стрес на системата на извънболнична помощ, смятаме за неудачно дори за обсъждане към сегашната ситуация.

С уважение,

Д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК – Хасково