СЪОБЩЕНИЕ

10-03-2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 23 от Устава на БЛС и чл. 4, ал. 4 от Устава на Районна лекарска колегия – Хасково се свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 13.04.2022г. (сряда) от 13,00 часа в конферентната зала на парк-хотел “Европа” (Кенана) при дневен ред:

  1. Отчет на Председателя на УС на РЛК – Хасково;
  2. Финансов отчет за 2021г. и приемане бюджет 2022г.
  3. Разни;

 Форумът е открит за редовните членове на БЛС.

Присъствието на делегатите е задължително!

 

 

УС на РЛК – Хасково