Регионални лекарски колекии на БЛС

Столична Лекарска Колегия
Районна Колегия - Пловдив
Районна Колегия - Варна
Районна Колегия - Бургас
Районна Колегия - Русе
Районна Колегия - Плевен
Районна Колегия - Добрич
Районна Колегия - Сливен
Районна Колегия - Шумен
Районна Колегия - Ямбол
Районна Колегия - Благоевград
Районна Колегия - Враца
Районна Колегия - Велико Търново
Районна Колегия - Кюстендил
Районна Колегия - Стара Загора
Районна Колегия - Смолян