Управителен съвет на РЛК - Хасково

Председател

Д-р Георги Димитров Христов

Заместник председател

Д-р Николай Динков Колев

Секретар

Д-р Владимир Христов Гончев

Членове

Д-р Николай Иванов Николов

Д-р Елисавета Стефанова Иванова

Д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев

Д-р Мария Илиянова Ламбрева