Комисия по професионална етика

Председател

Д-р Иван Марков Пенев

Членове

Д-р Валентина Димитрова Бонева

Д-р Петя Димова Костадинова

Д-р Станислав Георгиев Аркумарев

Д-р Иван Танев Мешов